Nieuws zwolle: nieuwe subsidieregeling isolatie zwolle

Verduurzamen in Zwolle: Een Nieuwe Kans voor Alle Inwoners in 2024 Lees hieronder het artikel.

Ontdek Meer op Onze Website: Informatie Over Spouwmuurisolatie, Bodemisolatie, Dakisolatie en Vloerisolatie

Zwolle – Vanaf januari 2024 treedt de Subsidieregeling Woningisolatie Zwolle 2024 in werking. Het initiatief, zoals beschreven in een nota verzonden door wethouder Arjan Spaans aan de gemeenteraad van Zwolle, heeft tot doel de isolatie (en ventilatie) te verbeteren in minstens 686 woningen met een laag energielabel, met als gevolg energiebesparing. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 760.000,-.

Voor doe-het-zelvers binnen Zwolle, met uitzondering van de wijk Berkum, was er voorheen geen tegemoetkoming beschikbaar. Dit betekende dat zij die gebruik wilden maken van landelijke subsidies verplicht waren om werkzaamheden te laten uitvoeren door professionele marktpartijen, wat doorgaans duurder is dan zelf doen. De regeling staat zowel open voor doe-het-zelvers als voor het betalen van facturen van een isolatiebedrijf, waarmee de gemeente een brede doelgroep aanspreekt. Slechts de wijk Berkum valt buiten deze regeling vanwege de beschikbare BEN-subsidie (Programma Aardgasvrije Wijken). De gemeente stelt geen extra voorwaarden bovenop de door het Rijk opgelegde voorwaarden.

In het kader van de Subsidieregeling Woningisolatie werkt de gemeente samen met lokale initiatieven, verenigd in het platform Duurzaam Zwolle, en de landelijk gefinancierde Participatie Coalitie. Deze initiatieven, onder leiding van inwoners uit de buurt, organiseren inkoopacties en bepalen gezamenlijk welke maatregelen worden genomen en welke leverancier de werkzaamheden uitvoert. Om gezamenlijke inspanningen te bevorderen, biedt de gemeente extra subsidie van € 1.300,- per woning aan deelnemers aan collectieve acties, mits deze zijn aangemeld bij de gemeente. De gemeente stimuleert deelname aan collectieve acties in de gehele stad door samenwerking met initiatieven, waar mogelijk, stadsbreed te communiceren en open te stellen voor inwoners uit verschillende buurten.

De regeling is niet van toepassing op woningen en appartementen in een complex met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor eigenaar-bewoners van woningen in een VvE-complex wordt een aparte regeling en aanpak ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met complexe financiële, ruimte-technische, economische en organisatorische structuren. De benodigde middelen voor de uitvoering van deze regeling zijn reeds aangevraagd bij het Rijk en komen bovenop de reeds ontvangen middelen.

De doelgroep zal worden geïnformeerd via diverse kanalen, zowel online als offline, en er worden acties in de stad georganiseerd. Specifieke ondersteuning wordt geboden via het Energieloket van Zwolle.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *